logo-w.png

ASBESTSANERING

Tot begin jaren ‘90 is asbest o.a. veelvuldig gebruikt in woningen, gebouwen, schepen, industrie en installaties. Enkele toepassingen van asbest; Asbestcement: Dakbedekking / Golfplaten / Dakleien, Rioolbuizen, schoorsteenpijpen, warmhoudplaten, gevelbeplating.

In deze toepassing zijn de vezels hechtgebonden en komen ze niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is. Het bewerken van asbest is streng verboden en kan veelal alleen door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven verwijderd worden.

Spuitasbest: Schepen en gebouwen. Asbestkoord: Afdichting voor kachels, doorvoeringen e.d. Vloerbedekking (onder vinylvloeren, de viltlaag en lijmlaag. Isolatiemateriaal: Toegepast als isolatie rondom leidingen. Elektrische isolatie en meer.

SLOOPWERKZAAMHEDEN

W&W Asbestsanering en Sloopwerkzaamheden B.V. is gespecialiseerd in de totale, maar ook gedeeltelijke, sloop van bedrijfsgebouwen, woningen en andere uiteenlopende objecten.

Naast sloop voeren wij ook milieukundige werkzaamheden uit, zoals specialistische reiniging, verwijderen van keramische vezels, verwijderen van licht radioactief isolatiemateriaal en meer.

De materialen welke vrijkomen door de sloop en slooprenovatie werkzaamheden worden netjes gescheiden, waardoor we in staat zijn om samen met onze partners de materialen te recyclen.

Meer dan 75% van het bouw- en sloopafval kan na professionele bewerking worden hergebruikt, met name in toepassingen voor de bouw.

RENOVATIESLOOP

Renovatiesloop is een expertise op zich en vergt vakkundig en precisie werk.

Vaak wordt renovatiesloop toegepast wanneer een bestaand gebouw een nieuwe functie moet gaan vervullen in de toekomst (transformatie).

Een gebouw kan in zijn geheel of gedeeltelijk gestript worden, om uiteindelijk een nieuwe indeling en functie van het gebouw te realiseren.

Tijdens renovatiesloop is het ook mogelijk dat het bedrijf wat gevestigd is in het pand kan blijven doorwerken.

Een goede voorbereiding en plan van aanpak is dan ook van cruciaal belang, zodat alle betrokken partijen hun werk optimaal kunnen blijven uitvoeren.