Totaalsloop


SLOOPWERKZAAMHEDEN

W&W Asbestsanering en Sloopwerkzaamheden B.V. is gespecialiseerd in de totale, maar ook gedeeltelijke, sloop van bedrijfsgebouwen, woningen en andere uiteenlopende objecten.

Naast sloop voeren wij ook milieukundige werkzaamheden uit, zoals specialistische reiniging, verwijderen van keramische vezels, verwijderen van licht radioactief isolatiemateriaal en meer.

De materialen welke vrijkomen door de sloop en slooprenovatie werkzaamheden worden netjes gescheiden, waardoor we in staat zijn om samen met onze partners de materialen te recyclen.

Meer dan 75% van het bouw- en sloopafval kan na professionele bewerking worden hergebruikt, met name in toepassingen voor de bouw.