Asbestsanering

Veilige en professionele asbestsanering door Westland & Werken

Asbest, een natuurlijk product met nuttige eigenschappen, is tot 1994 veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties vanwege zijn sterkte, slijtvastheid, isolerende en brandwerende eigenschappen. In gebonden toestand vormt asbest geen gevaar voor de gezondheid, maar bij bewerking ontstaan gezondheidsrisico’s. Asbest is daarom niet geschikt voor duurzaam hergebruik.

Aanpak asbestsanering

Voorafgaand aan de verwijdering stellen we een asbestinventarisatierapport op, verzorgd door gecertificeerde professionals. Dit rapport vormt de basis voor onze aanpak. Na ontvangst van het asbestinventarisatierapport stellen wij kosteloos een gedetailleerde offerte op, zodat u volledig op de hoogte bent van de kosten voordat de werkzaamheden beginnen.

Bij akkoord op de offerte verzorgen wij alle noodzakelijke stappen, waaronder de verplichte sloopmelding, meldingen in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), de asbestsanering zelf, vrijgaven en stortbonnen. Onze saneringsploeg bestaat uit minimaal één Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA’er) en één Deskundige Asbest Verwijderaar (DAV’er).

Stappenplan aanpak asbestsanering

Lees hieronder de stappen die nodig zijn om asbest te saneren.

L
Stap 1
De aanvraag komt binnen bij Westland & Werken.
L
Stap 2
We stellen een asbest-inventarisatierapport op.
L
Stap 3
Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende offerte.
L
Stap 4
Bij eventuele opdrachtverstrekking gaan we over tot de volgende fase.
L
Stap 5
Het opstellen van een werkplan voor het saneren van asbest.
L
Stap 6
We vragen de benodigde sloopmelding aan.
L
Stap 7
Na akkoord op de sloopmelding plannen we de asbestwerkzaamheden in.
L
Stap 8
We melden CI / LAVS conform de voorschriften.
L
Stap 9
De daadwerkelijke uitvoering van de asbestsaneringswerkzaamheden vindt plaats.
L
Stap 10
Onafhankelijke laboratoriumtests resulteren in de vrijgave.
L
Stap 11
We ronden de werkzaamheden af en leveren het project op.
L
Stap 12
Tot slot ontvangt u de vrijgave, inclusief stortbon.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6, voornamelijk aanwezig in verfsoorten, hecht zich altijd aan andere stoffen, zoals zuurstof. Mensen produceren Chroom-6 vanwege zijn roestwerende eigenschappen. Bij het spuiten van chroomhoudende verf of bij het schuren, slijpen, zagen of verhitten van geverfde oppervlakken komt Chroom-6 vrij, waardoor stof met Chroom-6 in de lucht terechtkomt.

Chroom-6 Sanering

Westland & Werken heeft haar dienstverlening uitgebreid met de sanering van Chroom-6 houdende materialen. Net zoals bij asbestsanering en sloopwerken, stellen wij samen met de opdrachtgever een op maat gemaakt plan van aanpak op. Hierbij worden de werkzaamheden uitgevoerd conform de huidige richtlijnen om de veiligheid te waarborgen.

Ontdek hoe Westland & Werken u kan helpen bij het beheren van Chroom-6 risico’s en vertrouw op onze professionele saneringsdiensten. Neem contact met ons op voor meer informatie en een oplossing op maat.

Projecten

Een greep uit onze projecten

Zeist

Zeist

In het hart van Zeist hebben wij met zorg en vakmanschap 69 ...
Best

Best

Voor onze opdrachtgever hebben wij niet alleen de ...