Papendrecht

Omschrijving

Voor onze opdrachtgever in Papendrecht hebben wij asbestsanering van 2000m² dakbedekking volgens risicoklasse 2 normen succesvol uitgevoerd. Na oplevering van de asbestsanering volgde totaalsloop van opstanden, waarbij vrijgekomen puin ter plaatse is gebroken en hergebruikt als menggranulaat. De daaropvolgende infrawerkzaamheden resulteerden in een bouwrijpe kavel. Na de heiwerkzaamheden hebben wij de fundatie uitgegraven, waarmee de solide basis voor het nieuwbouwproject is gelegd.

  • 2000m² dak Asbestsanering
  • Totaalsloop opstanden
  • Puin gebroken op locatie, op locatie menggranulaat hergebruikt
  • Infrawerkzaamheden uitgevoerd, kavelbouwrijp opgeleverd
  • Na hei werkzaamheden fundatie uitgraven