Sloop- en opruimwerkzaamheden na brand

Omschrijving

Naar aanleiding van een tragische brandschade is het pand aan het bouwplein te Poeldijk dusdanig aangetast dat de dak- c.q. gevelconstructie gedeeltelijk gesloopt/gerenoveerd. Wij hebben de sloop- en opruimwerkzaamheden in een kort tijdbestek uitgevoerd, zodat het veilig betreden en gerenoveerd kan worden.